[Biblioteka książek dla przedsiębiorcy], [Porady informatyczne dla mikro biznesu]

Nano ekonomia – Biznes XXI wieku

Nano ekonomia - Biznes XXI wieku
Nano ekonomia – Biznes XXI wieku

Nano ekonomia – Biznes XXI wieku


Michał Konieczny


„Nano ekonomia jest technologią, pozwalającą na kontrolowanie fizycznej materii poprzez odpowiednio przygotowaną świadomość umysłu. Jest odpowiedzią na wszelkie niepowodzenia, oraz wyzwania jakie mogą się przed oraz w trakcie procesu zarządzania pojawić. Jedną z fundamentalnych zasad Nano ekonomii jest tzw. „usuwanie przestrzeni” jaka występuje na co dzień pomiędzy pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, interesariuszami, jak i społecznością lokalną. Pod pojęciem „usuwanie przestrzeni” należy rozumieć stan świadomości jaki jednostka w danej chwili posiada.”

SYSINFO-Facebook

SYSTEMY INFORMATYCZNE DARIUSZ SIUTA
Wizytówka w GOOGLE