[Informaytka dla mikro biznesu]

Modele usług w sieci

Modele usług w sieci
Modele usług w sieci


IaaS
Infrastruktura jako usługa dla średnich i dużych podmiotów gospodarczych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_as_a_Service

Pass

https://en.wikipedia.org/wiki/Platform_as_a_service

SaaS
Oprogramowanie jako usługa dla mikro i małych podmiotów gospodarczych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_Service

(1)
Zakres odpowiedzialności usługodawców i użytkowników chmur publicznych.
(2)
IaaS / PaaS / SaaS

Więcej …

Chmury – Domeny – Hosting – Platformy
Chmury – Domeny – Hosting – Platformy
SYSINFO-Facebook

SYSTEMY INFORMATYCZNE DARIUSZ SIUTA