[Biblioteka czasopism i książek]

Jesteś Człowiekiem nie Osobą

Jesteś Człowiekiem nie Osobą
Jesteś Człowiekiem nie Osobą

Jesteś Człowiekiem nie Osobą

Ar_jan®

Jesteś Człowiekiem nie Osobą

Niniejsza książka zawiera tylko 3% słów autora, cała wiedza pochodzi z 138 pozycji literatury zwartej w kilku językach i wymienionych w bibliografii. Ponadto wykorzystano ok. 90 stron internetowych. Tych ostatnich prawie wyłącznie w charakterze słowników języków obcych i wiedzy encyklopedycznej definiując znaczenie użytych pojęć, niebędących w codziennym użyciu. Ponadto w załącznikach ujawniono ok. 100 stron dokumentów źródłowych w dwóch językach.

Książka jest pierwszą monografią polskojęzyczną z dziedziny Prawa Admiralicji angielskiej, znanej jako

PRAWO MORZA,

którym największy uzurpator Świata Holy See zniewala całą ludzkość od wieku stuleci, roszcząc sobie prawa do całej ziemi, wszystkich ludzi i ich dusz. Są to bezsprzeczne fakty, które Watykan opublikował i nigdy nie zdementował ani nie odwołał, a Ar_jan zacytował i umieścił w treści książki.
Jesteś Człowiekiem nie Osobą
Jak zdobyć książkę?
SYSINFO-Facebook

SYSTEMY INFORMATYCZNE DARIUSZ SIUTA