[Praktyczne zarządzanie telefonem], [Zwiększenie komfortu i wydajności pracy]

Ekran telefonu na ekranie monitora

Ekran telefonu na ekranie monitora
Ekran telefonu na ekranie monitora


Zadanie trochę zaawansowane bo potrzebna jest konsola systemowa i wpisanie kilku komend. Zanim to zrobisz, najpierw musisz uruchomić opcje programistyczne w swoim telefonie (debugging USB). Potem podłącz kabel USB pomiędzy telefonem a komputerem lub laptopem w trybie przesyłu danych i postępuj zgodnie z informacjami pokazanymi na zdjęciach. Niezbędne jest pobranie ww. programu ze strony internetowej.

Pobieranie programu ze strony i rozpakowanie np. na Pulpicie
Ustawienia → Informacja o urządzeniu / Opcje programistyczne
Opcje programistyczne → Wł.
Debugowanie USB → Wł.
Tryb przesyłu danych (Pliki) → Wł.
Należy zezwolić na stały dostęp do telefonu.
Sposób na bezpośrednie wejście do konsoli to otworzenie katalogu z programem i wpisanie komendy 'cmd’ w miejsce nazwy katalogu.
Jeszcze tylko 2 komendy i można sterować telefonem.

Więcej …

scrpy
Sterowanie telefonem przy pomocy klawiatury i myszki
SYSINFO-Facebook

SYSTEMY INFORMATYCZNE DARIUSZ SIUTA